Machiel Vennik, medewerker van het Documentatiecentrum van deputaten kerkelijke archieven, heeft in deze brochure alle getallen en statistieken gebundeld die ons iets vertellen over de groei van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Met dit boekje probeert Machiel Vennik de vraag te beantwoorden van prof. P.J.M. de Bruin, 75 jaar geleden: 'Wat is de bijdrage van de kerk aan de onkerkelijkheid?' De antwoorden in deze brochure zijn gebaseerd op informatie over gemeenten, gemeenteleden en predikanten. Je zou kunnen zeggen: de 'torens' van de CGK. Dat wat iedereen er aan de buitenkant al van veraf als eerste van ziet.

De brochure is te bestellen bij het Documentatiecentrum en kost € 15,-.

terug