Op 27 oktober is het eerste exemplaar van de Magazijnlijst van het Documentatiecentrum door deputaten kerkelijke archieven aangeboden aan het moderamen van de generale synode. De lijst bevat informatie over tachtig meter archiefdozen vol documenten over de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het betreft kerkbladen, gemeentegidsen, gedrukte preken, preken op cassette en voorwerpen. Hierbij valt te denken aan foto's, theelepels, tekeningen en tegels. De brochure kost € 10,- en is te bestellen bij jn.noorlandt@solcon.nl.

terug