Machiel Vennik, medewerker van het Documen­ta­tie­centrum van deputaten kerke­lijke archieven, heeft in deze brochure alle getallen en statis­tieken gebundeld die ons iets vertellen over de groei van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Met dit boekje probeert Machiel Vennik de vraag te beant­woorden van prof. P.J.M. de Bruin, 75 jaar geleden: 'Wat is de bijdrage van de kerk aan de onker­ke­lijkheid?' De antwoorden in deze brochure zijn gebaseerd op infor­matie over gemeenten, gemeen­te­leden en predi­kanten. Je zou kunnen zeggen: de 'torens' van de CGK. Dat wat iedereen er aan de buitenkant al van veraf als eerste van ziet.

De brochure is te bestellen bij het Documen­ta­tie­centrum en kost € 15,-.

terug