Op 27 oktober is het eerste exemplaar van de Magazijn­lijst van het Documen­ta­tie­centrum door deputaten kerke­lijke archieven aange­boden aan het moderamen van de generale synode. De lijst bevat infor­matie over tachtig meter archief­dozen vol documenten over de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Het betreft kerkbladen, gemeen­te­gidsen, gedrukte preken, preken op cassette en voorwerpen. Hierbij valt te denken aan foto's, theelepels, tekeningen en tegels. De brochure kost € 10,- en is te bestellen bij jn.noorlandt@solcon.nl.

terug