Home

Het geheugen van de kerk

Elk mens heeft een levensgang met daaraan gekoppeld een uniek geheugen. En daar horen bijzondere foto’s, diploma’s , hypotheekaktes, brieven, een dooptekst en een belijdenisboekje bij. Het bewaren van deze documenten vinden wij allen belangrijk. 'Als het huis afbrandt, dan neem ik zeker de foto’s mee!'

Ook de kerk, plaatselijk en landelijk, heeft een geheugen. Het zogenaamde archief. Plaatselijk zijn daarin opgenomen de notulen van de kerkenraad, belangrijke correspondentie, duidelijke afspraken over verkiezingen, regels over de keuze van de organisten. Wie er wanneer gedoopt is, maar ook wanneer mensen  zijn overleden. Vaak heeft de kerkenraad naast de scriba een archivaris benoemd om het archief vorm te geven, zorg te dragen voor aanvullingen en het archief steeds te schonen. Een inventarislijst waarop systematisch het archief is ingedeeld, is een handig hulpmiddel. Zo kunt u een doopdatum vinden, maar ook de regeling van tien jaar geleden over het percentage bij enkelvoudige kandidaatstelling. Bij garantie voor het gebouw of het orgel kan het ook een juridisch element hebben.
 

Ons kerkverband heeft een deputaatschap kerkelijke archieven benoemd. Dit deputaatschap bestaat uit mevr.drs. C.T. Boerke, ds. H.J.T. Velema, L. van Beveren, ds. H. Peet, mevr. L. 't Hart.
iStock_000003096441XSmall.jpg
 

NIEUWS

 
   
 

Telt haar torens

Machiel Vennik, medewerker van het Documentatiecentrum van deputaten kerkelijke archieven, heeft in deze brochure alle getallen en statistieken gebundeld die ons iets vertellen over de groei van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Met dit boekje probeert Machiel Vennik de vraag te beantwoorden van prof. P.J.M. de Bruin, 75 jaar geleden: 'Wat is de bijdrage van de kerk aan de onkerkelijkheid?' De antwoorden in deze brochure zijn gebaseerd op informatie over gemeenten, gemeenteleden en predikanten. Je zou kunnen zeggen: de 'torens' van de CGK. Dat wat iedereen er aan de buitenkant al van veraf als eerste van ziet.

De brochure is te bestellen bij het Documentatiecentrum en kost € 15,-.